Геоспектр-7

 
097-552-25-99

Геологія: розрахунок стійкості укосу

Геологія - наука про землю. Для цілей будівництва або захисту територій від несприятливих процесів вивчається верхній шар землі. В останній час дещо змінюється спрямованість інженерних вишукувань на забудованих територіях. Все більше уваги приділяється зміненим в результаті освоєння територіям геологічними умовами. Вивчаються причини, які викликали ці зміни і вивчаються дані, які дозволяють прогнозувати подальший розвиток подій.

Геологія

Скільки досліджень присвячено зсувам! А вони знову і знову продовжують турбувати людей. Вивчення стійкості схилу - велика робота. Необхідно пробурити кілька створів, що складаються з ряду свердловин. Ретельно вивчити розріз, і провести випробування грунтової товщі. Далі цифри закладаються в комп'ютерну програму, і виходить результат, який показує, чи є схил стійким, чи ні. При проектуванні будівництва на схилі завдання дещо ускладнюється. Обробивши дані, геолог може з упевненістю зробити висновок, можна будувати цю споруду на цьому схилі, або не можна. Схили можна зміцнювати, але це вже інша задача, хоча геологія тут теж повинна бути вивчена самим ретельним чином.

Вартість виконання геологічних робіт від 4 000 грн

При будівництві поблизу схилів і на самих схилах слід враховувати той факт, що з часом геологічні умови можуть змінитися. Наприклад, через освоєння прилеглих територій можуть змінитися гідрогеологічні умови в межах схилу. Може статися обводнення грунтів, і схил втратить стійкість.

Геологи фірми ТОВ "Геоспектр-7" вивчать ґрунтову товщу в межах, необхідних для розрахунку стійкості укосу, і представлять висновки у звіті.

Геологія для будівництва котеджу

Будівництво індивідуального котеджу - це турбота окремого громадянина чи його сім'ї про власне благо. Але і співробітники компанії відчувають свою відповідальність за примноження загального добробуту суспільства. Тому ціни на геологію для будівництва котеджу відрізняються великою лояльністю.

При вивченні геології під котедж, як правило, обсяги польових і камеральних робіт невеликі. Вивчається товща ґрунтів у межах розвитку напруг від фундаментів. Це свердловини близько 8-10 метрів глибиною. Всі виділені шари випробуються, і показники грунтів визначаються в лабораторії.

За архівними даними та літературними джерелами вивчається загальна характеристика майданчика. Виконується рекогносцирувальне обстеження, під час якого особлива увага приділяється обстеженню майданчики досліджень на предмет прояви несприятливих процесів.

Геологія при будівництві на пальових фундаментах

Якщо в технічному завданні на виконання робіт по геології вказується, що будівництво передбачається вести на пальових фундаментах, програма робіт складається відповідним чином. По-перше, визначається глибина свердловин. В дисперсних ґрунтах глибина свердловин повинна бути прийнята не менш, ніж на 5 метрів глибше нижнього кінця проектованих паль. При певних умовах половина свердловин повинна бути глибше проектованого занурення вістря паль на 10 м. Вся товща грунтів опробується, властивості ґрунтів вивчаються в лабораторії.

Для визначення щільності піщаних грунтів і несучої здатності паль призначається статичне зондування. Може бути виконане польове випробування еталонних паль.

Геологи фірми ТОВ "Геоспектр-7" володіють достатньою кваліфікацією для виконання вивчення геології під пальові фундаменти.Бесплатная консультация